Bil släpptes från lyftkran för att simulera vad som händer vid en olycka i 50 km/tim

14 May 2019 10:150