Lego robot löser Rubiks kub på 1minut 40sekunder och jätte Lego robot skjuter fotografen..

04 Apr 2019 06:580

Jonny Björkströms egenbyggda Lego robot Mind-cub3r som kan lösa en Rubiks kub från vilket utgångsläge som helst, den känner av med färgsensorer i vilket läge kuben befinner sig, sedan räknar den ut lösningsalgoritmen och inom två minuter har den vridit och löst kuben.

Read more